Send SMS til dine beboere.

SMS

Gir mulighet for å sende ut rask informasjon til alle beboere. Dette kan være viktige beskjeder som raskt må ut til beboerne. Eksempel på slike hastebeskjeder kan være; garasjeporten ute av drift, heisstans, vannlekkasje, innbrudd i garasjeanlegg e.l. SMS kan også være påminnelse som; husk dugnad i dag eller feiing i garasjeanlegget alle biler må flyttes.

Detaljer

  • Enkeltutsendelse av SMS
  • Masseutsendelse av SMS
  • Planlagt SMS
  • Påminnelse på SMS
  • Egendefinert Avsender
Kontakt Oss