Om Oss

Hvem vi er?

BoDialog AS leverer enkel kommunikasjonsløsning til ditt boligselskap! Vår målsetting er å forenkle kommunikasjonen i boligselskap, og gjøre kommunikasjonsjobben for deg og ditt styre enklere.

Tilgjengeligheten til beboerne har forandret seg, da må også måten vi kommuniserer på endre seg! Vi lever i en mer digital hverdag der det også kommer stadig flere lovpålegg om hva et styre plikter å informere sine beboere om. Vi i BoDialog AS har utviklet en kommunikasjonsløsning mellom styret og den enkelte beboer som imøtekommer dette behovet. Vi har lagt vekt på en fleksibel og trygg løsning uten reklame og med god brukervennlighet. Vårt ønske er at både styret og beboerne skal føle seg godt ivaretatt.

BoDialog inkluderer Beboerliste, Nyhetsbrev, Spørreskjema, SMS, E-post, Video, Påminnelser, Kalender og mye mer.