Detaljert Beboerliste

Beboerliste

Ha et komplett register over boenheter i boligselskapet, alt i ett register som styret benytter som felles informasjonskilde..

Eksempler

  • Kontaktinformasjon (telefonnummer og e-post) til både eier og beboer.
  • Oversikt over hvilken leilighet som disponerer hvilken garasje, bod, båtplass osv.
  • Undergrupper og kodeinndeling hjelper til å sortere registeret for å gi lettere oversikt og målrettet kommunikasjon (For eksempel: vedlikehold i garasjeanlegg går kun til beboere med garsjeplass)
  • Søk i beboerlisten ved hjelp av fritekst
Ta Kontakt